Latvijas produkcija
Mūsu mērķis ir kļūt par atzītu lauksaimniecības pakalpojumu organizāciju Eiropas Savienības (ES) regulu un LR normatīvo aktu izpratnē, nodrošinot ražošanas plānošanu un pielāgošanu pieprasījumam, veicinot piedāvājuma koncentrēšanu un Sabiedrības biedru saražotās produkcijas ielaišanu tirgū, samazinot ražošanas izmaksas un stabilizējot  ražotāju cenas, kā arī veicinot labas ražošanas prakses  paņēmienu izmantošanu.