Informācija par projektu

 

Inovatīvu metožu izmantošana

smiltsērkšķu stādījumu ražības un ogu kvalitātes paaugstināšanā

Projekta numurs 19-00-A01620-000066

 

Līdz šim ogulāju un augļu koku audzēšanā Latvijas apstākļos maz tiek izmantota zaļmēslojuma un kvalitatīva zālāja audzēšana rindstarpās. Populārākie un biežāk izmantotie mēslošanas veidi nozarē ir vai nu minerālmēslu vai kūtsmēslu izmantošana, vai audzēšana bez papildus mēslošanas.

Īpaši aktuāla mēslojuma lietošana ir bioloģiskajās saimniecībās.

Projekta ietvaros pētījuma laikā tiks praktiski pārbaudīta rindstarpu augu ietekme uz stādījumu ražību un izvērtēti produktīvākie zaļmēslojuma un daudzgadīgo zālāju varianti, kas dos ieskatu jaunās tehnoloģijas pielietošanai, lai uzlabotu smiltsērkšķu produktivitāti. Jaunās metodes pielietošanai tiks noteikti rādītāji, kas pamatos rezultātu ietekmi uz ražības paaugstināšanu un ogu kvalitātes paaugstināšanu, kā arī tiks noteiktas vēlamais rindstarpu augu sastāvs, kas pamatots ar augsnes sastāva analīzēm.

Izstrādātā metode tiks praktiski pārbaudīta esošajos stādījumos saimniecībās, projekta rezultātā izstrādājot saimniecībām piemērotākās smiltsērkšķu audzēšanas tehnoloģijas, piemērotākos rindstarpu augu maisījumus un to kopšanas metodes.

Projekta vadošais partneris ir lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība Rūjienas oga, pētījumus koordinē APP Dārzkopības institūts, bet pētījumus uz lauka veic septiņas smiltsērkšķu audzēšanas saimniecības Latvijā.

Projekta ilgums 01.03.2020.-28.02.2023.